Order reprints

Open Access Highly Accessed Open Badges

Genome of the long-living sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.)

Ray Ming*, Robert VanBuren, Yanling Liu, Mei Yang, Yuepeng Han, Lei-Ting Li, Qiong Zhang, Min-Jeong Kim, Michael C Schatz, Michael Campbell, Jingping Li, John E Bowers, Haibao Tang, Eric Lyons, Ann A Ferguson, Giuseppe Narzisi, David R Nelson, Crysten E Blaby-Haas, Andrea R Gschwend, Yuannian Jiao, Joshua P Der, Fanchang Zeng, Jennifer Han, Xiang Jia Min, Karen A Hudson, Ratnesh Singh, Aleel K Grennan, Steven J Karpowicz, Jennifer R Watling, Kikukatsu Ito, Sharon A Robinson, Matthew E Hudson, Qingyi Yu, Todd C Mockler, Andrew Carroll, Yun Zheng, Ramanjulu Sunkar, Ruizong Jia, Nancy Chen, Jie Arro, Ching Man Wai, Eric Wafula, Ashley Spence, Yanni Han, Liming Xu, Jisen Zhang, Rhiannon Peery, Miranda J Haus, Wenwei Xiong, James A Walsh, Jun Wu, Ming-Li Wang, Yun J Zhu, Robert E Paull, Anne B Britt, Chunguang Du, Stephen R Downie, Mary A Schuler, Todd P Michael, Steve P Long, Donald R Ort, J William Schopf, David R Gang, Ning Jiang, Mark Yandell, Claude W dePamphilis, Sabeeha S Merchant, Andrew H Paterson, Bob B Buchanan, Shaohua Li* and Jane Shen-Miller*

Genome Biology 2013, 14:R41  doi:10.1186/gb-2013-14-5-r41

This article is currently available as a provisional PDF. Reprints are produced from the final PDF, which is normally produced within 3 weeks.

Please complete the following form to register your interest in ordering reprints of this article. BioMed Central will contact you by email when the final PDF is available with details of how to obtain a quotation and place an order.

Fields marked * are required

http://www.genomebiology.com/2013/14/5/R41
gb-2013-14-5-r41