Download references

Open Access Open Badges

The dissection of transcriptional modules regulated by various drugs of abuse in the mouse striatum

Marcin Piechota, Michal Korostynski, Wojciech Solecki, Agnieszka Gieryk, Michal Slezak, Wiktor Bilecki, Barbara Ziolkowska, Elzbieta Kostrzewa, Iwona Cymerman, Lukasz Swiech, Jacek Jaworski and Ryszard Przewlocki*

Genome Biology 2010, 11:R48  doi:10.1186/gb-2010-11-5-r48

Include


Format